top of page

KULLANIM KOŞULLARI

 

1. GİRİŞ

İşbu Belge internet sitesinin kullanımına dair şart ve koşulları belirler. Lütfen internet sitemizi kullanmadan önce işbu kullanım koşullarını okuyun. Bu internet sitesini kullandığınızda veya ondan sipariş verdiğinizde, işbu kullanım koşullarına ve Veri Koruma İlkelerine tabi olmayı kabul edersiniz. Kullanım Koşulları İnternet Sitesi’nin her türlü kullanımı için geçerlidir. Tüm Şartları ve Veri Koruma İlkelerini kabul etmezseniz, bu internet sitesini kullanmayın. İşbu Şartlar ve Veri Koruma İlkeleri değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak sizin sorumluluğunuzdur, geçerli olanları siz internet sitesini kullandığınızda veya Sözleşmeyi oluşturduğunuzda (aşağıda belirtildiği üzere) yürürlükte olanlardır.

 

2. BİLGİLERİMİZ

Bu website üzerinden mal satışı, Bursa Ticaret Odası Kayıt No: 37795 ve Uludağ Vergi Dairesi kayıt numarası: 5770012953 olan KONYALILAR TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından yürütülmektedir: LUFA HOME Konyalılar Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin markasıdır. İletişim bilgilerimiz ise şöyledir; (Adres: Uludağ Organize Sanayi Bölgesi A.V.P. Mah. Hasan Kestelli Cad. Bahtiyar Sk. No:11 Kestel/Bursa, Tel: (0 224) 372 97 97, Faks: (0 224) 372 22 66                                                           E-posta: hello@lufahome.com) (konyalilartekstil@hs02.kep.tr) (Mersis No: 0577001295300010)

 

3. BU İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ

İstenilen ürünün satın alma işlemiyle devam edebilmeniz için kişisel bilgilerinizi paylaşmanız zorunludur. Bize verdiğiniz kişisel bilgiler veya diğer bilgiler Veri Koruma İlkeleri uyarınca işlenir. Bu internet sitesini kullandığınızda işbu bilgilerin ve diğer bilgilerin işlenmesini kabul edersiniz ve bize verdiğimiz tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduklarını garanti edersiniz.

 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi’nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.

 

4. İNTERNET SİTEMİZİN KULLANIMI

Bu internet sitesini kullandığınızda ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş verdiğinizde, şunları kabul ederseniz:

1. İnternet sitesini yalnızca meşru sorgular veya siparişler için kullanmak.

2. Spekülatif, asılsız veya sahte siparişler yapmamak. Böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaatimiz olduğunda, siparişi iptal etme ve ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahibiz.

3. Bize doğru ve gerçek e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmak ve gerekli olması durumunda bu bilgileri sizinle iletişim kurmak için kullanabileceğimizi kabul etmek (Veri Koruma İlkelerine bakınız). Bize ihtiyaç duyduğumuz bilgilerin tümünü vermezseniz, siparişinizi tamamlayamayabiliriz. İnternet sitesi yoluyla sipariş verdiğinizde, en az 18 yaşında olduğunuzu ve bağlayıcı sözleşmelere yasal olarak girebilecek durumda olduğunuzu garanti edersiniz.

 

5. BİLGİ TOPLAMA

LUFA HOME İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğinizde, diğer tüm internet sitelerini ziyaret ettiğinizde olduğu gibi, ziyaretiniz ile ilgili kullandığınız tarayıcının cinsi, sunucu adı ve internete erişim sağladığınız IP adresi, İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz tarih ve zaman, LUFA HOME İnternet Sitesi tarayıcınızda açıkken ziyaret ettiğiniz diğer sayfalar ve eğer varsa sizi doğrudan LUFA HOME İnternet Sitesi’ne getiren internet sitesinin internet adresi gibi hususları da içerebilecek belirli anonim bilgiler otomatik olarak kaydedilir. Bu bilgiler kişisel bilgi oluşturmaz. Zira ilgili bilgiler aracılığıyla herhangi bir kimlik tespiti yapmak mümkün değildir.

 

 

6. KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK ÜRÜN VE HİZMETLER

İnternet Sitesi’nde tarif edilen ürün ve hizmetler ve bunlara ilişkin olarak sizlere sağlayabileceğimiz herhangi bir numune yalnızca kişisel kullanım içindir. Bu ürün veya hizmetlerin veya bizden aldığınız numunelerin herhangi birisini doğrudan ya da yeniden satışa sunulmak üzere satamazsınız. Bildirimde bulunarak veya bulunmadan, Kullanım Koşulları’nın ihlaline yol açabilecek olan herhangi bir ürünümüzü veya hizmetinizi tamamen veya kısmen iptal etme veya ürünün miktarını azaltma hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

7. FİKRİ MÜLKİYET

İnternet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının, ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima bize veya yetkili aracılarımıza ait olduğunu kabul edersiniz. Bu malzemeyi yalnızca açık şekilde bizim veya yetkili aracılarımızın yetkilendirdiği şekilde kullanmanıza izin verilir. Bu sizi herhangi bir siparişin veya Sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.

 

8. DAYANAK OLUŞTURMAMA

LUFA HOME, İnternet Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da İnternet Sitesi’ndeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olamamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin tamlığını, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti etmemektedir.

 

9. DIŞARIYA VERİLEN BAĞLANTILAR

Bu İnternet Sitesi’nden ayrılmanızı ya da üçüncü kişilerin sitelerinden bu İnternet Sitesi’ne ulaşmanızı sağlayan bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü bizde değildir.  LUFA HOME, bağlantı verilen bu sitelerin içeriğinden ve/veya bağlantı verilen sitelerde bulunan herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. Üçüncü kişilerin sitelerine bağlantı verilmesi, herhangi bir bağlantı verilmiş site veya böylesi bir sitede mevcut ürünler ve hizmetler yararına LUFA HOME tarafından verilmiş bir onay değildir. İnternet Sitesi, ulaşılabilirliği ve içeriği LUFA HOME’un kontrolü altında olmayan dış kaynak ve hizmetler vasıtasıyla ulaşabileceğiniz bağlantılara sahip olduğu sürece; söz konusu bu dış kaynak ve hizmetlere ilişkin her türlü konu, ilgili dış kaynak ve hizmetlere yönlendirilmelidir. LUFA HOME, İnternet Sitesi üzerindeki herhangi bir erişim veya yönlendirme dolayısıyla uğranılan zarar veya cezadan sorumlu olmayacaktır.

 

10. TAAHHÜTTE BULUNMAMA

İnternet Sitesi, mülkiyet haklarının ve üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmediği taahhütlerinin de dâhil olduğu ve fakat bunlarla sınırlı olmayan, uygulanabilir hukuk uyarınca açık ve/veya örtülü hiçbir taahhüt vermez. LUFA HOME, İnternet Sitesi’nde bulunan herhangi bir uygulama için sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmez; İnternet Sitesi’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağına, ya da arızaların onarılacağına ilişkin bir taahhütte bulunmaz. LUFA HOME, İnternet Sitesi’nin bilgisayarınızla uyumlu olduğuna ya da İnternet Sitesi veya servis sağlayıcısının virüs, solucan ya da “Trojan” içermediğine ilişkin bir taahhütte bulunmamaktadır; bunlardan dolayı uğrayabileceğiniz zararlardan sorumlu değildir. LUFA HOME ayrıca İnternet Sitesi’ne erişim için kullanılan telefon hat ve ekipmanlarının güvenilirliği veya sürekli ulaşılabilirliğinden sorumlu değildir.

 

Bu Kullanım Koşulları, bir tüketici olarak kanundan doğan haklarınızı etkilemez.

 

11. VİRÜSLER, HACKLEME VE DİĞER SİBER SUÇLAR

Bilerek virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanamazsınız. Bu internet sitesine, bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitemizle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaksınız. Hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitemize saldırmayacağınızı garanti edersiniz. İşbu hükmü ihlal ettiğinizde, geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilirsiniz. Bu tür herhangi bir ihlali ilgili yasa yürütme yetkilisine bildiririz ve hackerın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili yetkili kurum ile işbirliği yaparız. Benzer şekilde, böyle bir ihlal durumunda, bu internet sitesini kullanma hakkınız hemen sona erer. Bilgisayarınıza, ekipmanınıza, internet sitesini kullanımınızdan kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değiliz.

 

12. TAZMİNAT

LUFA HOME’a, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine, tedarikçilerine veya acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talep aşağıdaki durumlardan kaynaklandığında ya da aşağıdaki durumlarla bağlantılı olarak oluştuğunda;

 

I. İnternet Sitesi’ni kullanımınız,

II. Kullanım Koşulları’nın tarafınızca ihlal edilmesi,

III. İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanılmasının

  • Herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ya da kişilik hakkını ihlal etmesi,

  • İftira ya da karalama niteliği taşıdığı veya üçüncü bir kişiyi yaraladığı ya da ona zarar verdiği iddiası,

IV. İnternet Sitesi’nden herhangi bir unsuru silmeniz, İnternet Sitesi’ne herhangi bir unsur eklemeniz,

V. İnternet Sitesi’nde herhangi bir unsuru değiştirmeniz ya da İnternet Sitesi’ni izinsiz kullanımınız,

VI. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde tarafınızca verilmiş taahhütleri ihlal etmeniz halinde

üçüncü şahıslar tarafından LUFA HOME’a, iştiraklerine, bağlı şirketlerine, çalışanlarına, temsilcilerine ve acentelerine yöneltilen iddia, dava veya benzeri herhangi bir talebe ilişkin LUFA HOME’u, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini savunmayı ve bunları tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

 

Kullanım Koşulları’nın bu bölümünde İnternet Sitesi’nin sizin tarafınızca kullanımınıza yapılacak atıfların, üçüncü kişilerin İnternet Sitesi’ne sizin bilgisayarınızı kullanmak suretiyle erişmesi hallerini de kapsadığı kabul edilecektir. Siz, bu üçüncü kişilerin iddiaları, eylemleri, talebi veya açtığı davalar sebebiyle masraf, zarar veya harcama doğması halinde (vekalet ücretleri de dâhil) LUFA HOME’u, iştiraklerini, bağlı şirketlerini, çalışanlarını, temsilcilerini ve acentelerini tazmin etmeyi kabul ediyorsunuz.

 

13. İNTERNET SİTESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

LUFA HOME’un, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, İnternet Sitesi’nin herhangi bir unsurunun içeriği veya teknik özelliklerini değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz.

 

Bu değişikliklerin sizin İnternet Sitesi’ne erişim yapamamanız ile sonuçlanabileceğini de ayrıca kabul ediyorsunuz.

 

14. KULLANIM KOŞULLARI’NIN FESHİ

İşbu Kullanım Koşulları siz veya LUFA HOME tarafından haklı nedene bağlı olarak ya da olmayarak her zaman feshedilebilir. Kullanım Koşulları’nın LUFA HOME tarafından feshedilmesi halinde LUFA HOME kayıt esnasında belirttiğiniz adresinize e-posta mesajı göndererek sizi bu hususta bilgilendirecek ve bu e-posta mesajının aktarımından itibaren bir saat içinde ilgili e-posta mesajını aldığınız varsayılacaktır. Fesih o zaman etkili olacaktır. E-posta adresinizde meydana gelecek değişiklikler hususunda bizi bilgilendirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanım Koşulları’nı hello@lufahome.com e-posta adresine bir e-posta mesajı göndererek feshedebilirsiniz. Feshi takiben İnternet Sitesi’nden elde edilmiş tüm İçerik ve İçerik kopyaları imha edilmelidir.

 

15. BÖLÜNEBİLİRLİK VE FERAGAT

İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması halinde, o hükmün geçersizliği Kullanım Koşulları’nın diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek; geri kalan hükümler aynı güce ve etkiye sahip olmaya devam edeceklerdir. Bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünden feragat edilmesi ilgili hükümden ya da diğer hükümlerden sürekli olarak feragat edileceği anlamına gelmemektedir.

 

16. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar Türk mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

 

17. İRTİBAT

Gizlilik uygulamalarımızla ilgili görüşlerinizi belirtmek veya kişisel bilgilerinizle ilgili herhangi bir soru sormak için bizimle irtibat kurmak isterseniz, İnternet Sitemizin “İletişim” kısmı üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page